Všeobecné podmínky

Popis činnosti

  • se sídlem ….
    (dále jen„Vydavatel“).
  • Vzory.cz mají za cíl poskytnout široké veřejnosti základní zdroj informací pro životní situace, zejména vzorových dokumentů, výkladů a návodů. Zároveň chtějí informovat veřejnost o aktuálních tématech světa paragrafů a umožnit autorům prezentovat jejich názory.
  • Vzory.cz jsou registrovány jako internetový časopis s ISSN 1801-9234. Celý obsah je pravidelně archivován Národní knihovnou ČR (dále jen „Vzory.cz“).
  •  Vzory.cz neposkytují právní služby, ale publikují právní informace.

 

 

Závěrečná ustanovení

  • Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Vydavatelem portálu se řídí těmito podmínkami.
  • Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.